Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206, popř. podle ČSN EN 206-1
 • cementové potěry (CP)
 • lité potěry dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, liaporu a pěnobetonu
 • směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 (SC, dříve označované jako S, KSC, VB)
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • cemento-popílkové suspenze
 • samozhutnitelné betony (SCC)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM)
 • transportní malty (MC) atd.
 • přírodní zásypový materiál

Kvalita

Betonárna má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikačním orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Betonárna má také certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Na všechny výrobky jsou v souladu s přílušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.Provozní doba:
v pracovních dnech
6:00 - 14:30
nebo dle dohody  TBG České Budějovice
   spol. s r.o.

  Planá č.p. 78
  p. Boršov nad Vltavou
  PSČ 373 82
  IČ: 25105761
  DIČ: CZ25105761
  Účet: 1002646037/2700
  E-mail: info@tbgcb.cz

GDPRCertifikace a ISO
Spřátelené weby

Frischbeton s.r.o.
ČR Beton Bohemia s.r.o.
Strabag a.s.
Kirchdorfer Gruppe
TZÚS s.p.


[ ©2021 TBG - All rights reserved | Webmaster: PROFI-WEB.cz | Reklama: FOTO K5 ]